Topelius' Refanut

Ur Zacharias Topelius' Sagor 1 först utgiven 1847 (http://www.archive.org/stream/samladeskrifter23topegoog/samladeskrifter23topegoog_djvu.txt)


När Refanut stod på vattnet, befann sig dess akter

i Torneå medan förstäfven flaggade utanför Wasa och

bogsprötet vid en vändning sopade bort skogarna i Ta-

vastland. Det hade tre master; mellan hvar mast var

så långt, att kråkan behöfde flyga en hel dag från den

ena masttoppen till den andra. Och så höga voro ma-

sterna, att när en liten skeppspojke skickades upp till

väders för att göra fast märsseglet, var han en gammal

gråhårsman, när han kom ned igen. Till besättning på

fartyget utvaldes tio tusen raska matroser, och när hvar

man åt en half kappe ärter och ett fat gröt om dagen,

kan man räkna på fingrarna huru mycket ärter och gröt

där behöfdes till ett års proviant.